Archive

Inspiracions: Emmi Pikler

Si donem als infants l’oportunitat de ser protagonistes del seu desenvolupament acompanyant-los, donant-los-hi temps i respectant els seus ritmes sense interferències tindrem infants més tranquils, més equilibrats, més autònoms i amb una millor salut física i psíquica.

Quan l’infant actua per pròpia iniciativa i interés adquireix unes capacitats i coneixements molt més sòlids que si l’hi son inculcats des de l’exterior.

El bebè no necessita la intervenció de l’adult pel seu desenvolupament motriu, no necessita de les seves instruccions, ni dels seus exercicis per adoptar, conservar o abandonar les diferents posicions del seu cos.

Emmi Pikler